Arne-Marius Skogås (f. 1981, Norge) bevæger sig kunstnerisk i det visuelt flade medie,
herunder tegning, maleri, collage, fotografi og tryk – og ofte i et kryds imellem.

Hans værker opstår i serier, som er underlagt dogmatisk tænkning, og bærer præg af
undersøgelser af forskellige grænseflader – meget konkret; hvor går grænserne i
arbejdets tematik, hvad er muligt, før det er umuligt?

Herunder tager Skogås udgangspunkt i letgenkendelige objekter eller former, dette
kan være ansigter eller elementer fra byen eller naturen, som indsættes eller
fritstilles i abstrakte, absurde eller impressionistiske opstillinger.

Dogmaerne opstår som regel i selve arbejdsprocessen – eller er et resultat af den.
Værkerne er kun produkter / konsekvenser – og opstår ud af en vedvarende strøm af
overvejelser og forsøg, nedbrydelse og opbygning, udført i ofte intense og hurtige
arbejdstræk.

Skogås’ værker er dermed intuitive frem for præmediterede – grænsende til kontroltab –
det er værkerne, der bruger kunstneren til at materialisere sig, hvilket dog skal
forstås industrielt – kunstneren er et apparat, som sorterer fragmenter og oplysninger,
og forsøger at ramme en balancet udtryk, som indeholder mests muligt ubalance.

Skogås’ kunst kan derfor på første hold virke absurd, nærmest manisk, hvilket har en
alvorlig sideeffekt – afstedkommelse af en underspillet humor iboende værkerne –
en humor som ikke er tænkt, men et helt naturligt uovervejet resultat af netop
hans personlige arbejdsprocesser.

CV:

2002
Nykøbing F. Designskole (Billedkunst linje)

2002-2003
Engelsholm Kunsthøjskole

2008
Solo excibition at “Din Nye Ven”

2011
Kunstnernes Påskeudstilling (KP11)
Kunstnernes Sommerudstilling (KS11)
Kunstnernes Efterårsudstilling (KE11)

2012
Namsen Laksfestival